Контакт-центр (0432) 509 104, (067) 01 10 104
 
Контакт-центр (0432) 509 104, (067) 01 10 104

Правила споживчого ринку газу

29.12.2016 / 12:33

Права та обов'язки споживачів газу

На виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" було розроблено та прийнято ряд нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають між постачальниками та споживачами природного газу, а також їх взаємовідносини з операторами газорозподільної системи (операторами ГРМ).

Основними з них є: 

Споживач має право:

 • на отримання цілодобового доступу до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання ним вимог Договору розподілу природного газу (далі - Договір);
 • на перерахунок наданих послуг за Договором у разі недотримання Оператором ГРМ рівня якості та/або величини тиску природного газу, що передається на межі балансової належності об’єкта споживача;
 • вимагати від Оператора ГРМ письмову форму Договору, завірену печаткою Оператора ГРМ;
 • ініціювати перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • звертатися до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями щодо виконання умов Договору;
 • на отримання компенсації у разі невідповідності якості природного газу параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;
 • інші права, передбачені Кодексом газорозподільних систем. 

Споживач зобов'язується:

 • здійснювати розрахунки в розмірі, строки та порядку, визначені Договором;
 • своєчасно повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні та/або позаштатної роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу);
 • не перешкоджати Оператору ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу для точності виміру обсягів розподілу та споживання природного газу, у тому числі встановлення засобів дистанційної передачі даних, установлення дублюючих засобів вимірювальної техніки чи монтажу окремих закладних частин для можливості їх встановлення за рахунок Оператора ГРМ;
 • забезпечувати безперешкодний та безплатний доступ на власні об'єкти чи земельну ділянку представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, зокрема для: перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій; перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу; виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання тощо;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечити належну експлуатацію власних газових мереж відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та акта розмежування балансової належності й експлуатаційної відповідальності сторін;
 • дотримуватись інших вимог Кодексу газорозподільних систем.
Джерело: