Контакт-центр (0432) 509 104, (067) 01 10 104
 
Контакт-центр (0432) 509 104, (067) 01 10 104

Правила споживчого ринку газу

29.12.2016 / 11:21

Права та обов'язки Оператора ГРМ

Відносини між Оператором ГРМ та споживачами природного газу регулюються Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 та Типовим договором розподілу природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2498

Оператор ГРМ зобов'язується:

 • розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту Договору розподілу природного газу (далі - Договір) і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до Договору в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;
 • забезпечити можливість цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання споживачем вимог Договору;
 • забезпечити належну організацію та функціонування Особистого кабінету споживача;
 • забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу споживачу за відповідний період;
 • дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за Договором буде належати Оператору ГРМ;
 • за письмовою вимогою споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;
 • проводити на вимогу споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта споживча параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;
 • дотримуватись інших вимог Кодексу газорозподільних систем. 

Оператор ГРМ має право:

 • отримувати від споживача оплату за Договором;
 • не здійснювати фактичний розподіл природного газу споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених Договором;
 • безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством та Договором;
 • перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об'єкті споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • вимагати від споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
 • встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;
 • інші права, передбачені Кодексом газорозподільних систем

Посилання на нормативні акти:

Джерело: